Polityka prywatności portalu communiti.pl


Portal internetowy communiti.pl jest prowadzony przez tabelaofert.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Flisa 4, budynek B.

Służy on przekazywaniu mieszkańcom wspólnot mieszkaniowych wszelkich informacji dotyczących zarządzanej wspólnoty i lokali, których właścicielami są mieszkańcy wspólnoty (dalej: Cel 1), a także świadczeniu innych usług poprzez portal, określonych w Regulaminie (dalej: Cel 2).

Tabelaofert.pl sp. z o.o. przetwarza podpowierzone dane osobowe mieszkańców na zlecenie Zarządcy lub Administratora Wspólnoty, który jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe mieszkańców zgodnie z umową o zarządzanie wspólnotą, która jest administratorem danych osobowych. W powyższy sposób przetwarzane są dane osobowe w Celu 1. Wszystkie dane służące do powyższego celu przekazywane są tabelaofert sp. z o.o. przez Zarządcę lub Administratora Wspólnoty. Za legalność zbierania i przekazywania danych osobowych mieszkańców odpowiada wspólnota.


Do celów realizacji usług poprzez portal (Cel 2) tabelaofert.pl przetwarza dane osobowe zarejestrowanych użytkowników. Przetwarzanie te zachodzi na następujących zasadach:

 • Administratorem danych osobowych jest: tabelaofert.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Flisa 4, budynek B zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS0000315301, NIP: 5222895454, REGON: 361337790.
 • Przetwarzane są dane osobowe podane tabelaofert.pl przez wspólnotę, do której użytkownik należy (w przypadku zaznaczenia drugiego checkboxa) lub dane podane przez użytkownika w formularzu.
 • Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@tabelaofert.pl
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu założenia i utrzymywania konta użytkownika oraz w związku z realizacją usług poprzez Aplikację. Dane osobowe będą przechowywane do 2 lat od dnia dezaktywacji konta Użytkownika lub do dnia wygaśnięcia wszelkich roszczeń między tabelaofert.pl a Użytkownikiem - w zależności które z w/w nastąpi później.
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie umowy na rzecz użytkownika lub jego zgoda.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia posiadanie konta Użytkownika i korzystanie z portalu w celach określonych w Regulaminie.
 • Jeżeli zostanie zaznaczony trzeci checkbox, dane osobowe będą przetwarzane również w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne, jednakże brak brak ich podania uniemożliwia otrzymywanie wiadomości od tabelaofert.pl. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do dnia wypisania się użytkownika z newslettera.
 • Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane podwykonawcom tabelaofert.pl sp. z o.o., tj. dostawcom usług IT oraz podmiotom z grupy kapitałowej, do której należy tabelaofert.pl Sp. z o.o.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania. Profilowanie będzie miało na celu umożliwienie przygotowania najlepszej, spersonalizowanej oferty wszelkiego rodzaju produktów i usług oraz dedykowanych reklam w w/w zakresie.

W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych wszystkich użytkowników Tabelaofert.pl sp. z o.o. przyjęła określone strategie, które są zapisane w dokumencie „Polityka prywatności”.

Strategie te mają na celu ochronę danych dotyczących wszystkich użytkowników.

Strategie są następujące:

 • Dane użytkowników przetwarzane są na podstawie przepisów prawa, a w szczególności przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) zwanego dalej „RODO”.
 • Dostęp do wszystkich systemów informatycznych communiti.pl jest kontrolowany.
 • Dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody Użytkownika z zastrzeżeniem instytucji upoważnionych prawem. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego bez wyraźnej zgody.
 • Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane podwykonawcom tabelaofert.pl sp. z o.o., tj. dostawcom usług IT oraz podmiotom z grupy kapitałowej, do której należy tabelaofert.pl Sp. z o.o.
 • Do danych osobowych przetwarzanych przez tabelaofert.pl sp. z o.o. mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy. Zobowiązani są oni do zachowania danych w tajemnicy i uniemożliwienia dostępu osobom trzecim.
 • Serwer, na którym communiti.pl przechowuje dane, jest chroniony środkami technicznymi zapewniającymi bezpieczeństwo danych.

Tabelaofert.pl sp. z o.o. wykorzystuje wysokiej klasy urządzenia i oprogramowanie do utrzymywania bezpieczeństwa danych przechowywanych w systemach informatycznych. Ponadto przeglądarka internetowa może przechowywać na dysku komputera pliki tekstowe (ang. „cookies”). W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych. Należy podkreślić, że zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za ich pomocą nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.


Tabelaofert.pl Sp. z o.o. przechowuje pliki „cookies” na komputerach użytkowników w celu:

 • utrzymania po zalogowaniu sesji użytkownika, dzięki której użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy użytkownika i hasła,
 • dopasowania serwisów do potrzeb użytkowników, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień, parametrów wyszukań i personalizację interfejsu użytkownika,
 • tworzenia statystyk oglądalności dla partnerów treściowych Tabelaofert.pl Sp. z o.o. i reklamodawców,
 • prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań użytkownika,
 • tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych bardzo często domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Informacje o sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Informujemy, że istnieje możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, która spowoduje, że możliwość przechowywania plików „cookies” na dysku twardym komputera zostanie całkowicie wyłączona. Niedokonanie zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, co oznacza umożliwienie dostępu do tych informacji. Efektem wyłączenia obsługi plików cookies może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu communiti.pl.

Jakkolwiek Tabelaofert.pl sp. z o.o. wszelkimi możliwymi metodami zmierza do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa danych przekazywanych przez użytkowników za pomocą serwisu internetowego communiti.pl i zachowuje przy tym wysoki poziom staranności wymagany od profesjonalisty, nie można wykluczyć, iż dane te będę niewłaściwie wykorzystywane w przypadku braku zachowania odpowiedniego bezpieczeństwa przez użytkowników.

Tabelaofert.pl sp. z o.o. nie może ponosić odpowiedzialności za takie zachowania użytkowników. Należy także pamiętać, że bezpieczeństwo przekazywanych danych zależy również od samego przekazującego dane. W tym celu użytkownik przekazujący dane powinien przestrzegać określonych reguł ostrożności, w tym w szczególności dochować wszelkiej staranności, by otrzymane przez niego hasło nie zostało udostępnione osobom trzecim, a także dokonywać każdorazowego wylogowania się z serwisu.


communiti.pl